आपले स्वागत आहे!

मोहरम


तारिख २१ सप्टेंबर २०१८
भाद्रपद शुक्लपक्ष

गुरुवार ला जरि मोहरम ची सुट्टी असली तरी

मोहरम चे भक्त समाज
शुक्रवार ला मोहरम करतात.

कोल्हापूर येथे आमच्या भागात
मोहरम चे लोक आहेत.
वाणी दुकान आहे, भाजी दुकान आहे ,
कासार बांगड्या दुकान आहेत.

कोणी मला आजी म्हणतात.
तर कोणी मावशी म्हणतात

रोज सामान साठी भेटी होतात.

आणि मी काही दिवस

मोहरम च्या वाडा त
मी भाडेकरू साठी राहिले ली आहे.

रोज कळशी भर पाणी जिना चढून
आणून द्यावयाचे.

हां जीं म्हणायचे.

सकाळी ५ वाजता व संध्याकाळी ५ वाजल्या पासून
त्यांची प्रार्थना ऐकू येत असे

छान वाटत असे.त्रास नाही वाटला

मला बर नव्हत तर दवाखाना त
औषध आणून दिलेली आठवतात.

मोहरम मुबारक

त्यांच्या वाडा त माझ्या घरी बसलेली मी

तेथे काढलेली रांगोळी मी

img_20140713_162704

img_379111


वसुधालय ब्लॉग भेटी

४४५ , ९६० / ४ ४ ५ , ९ ६ ० .

445 , 960 / 4 4 5 , 9 6 0 .

चार लाख पंचेचाळीस हजार , नऊशे साठ .

रोज साधारण ५०० शे भेटी होतात / 500

पाचशे भेटी होतात

वसुधालय ब्लॉग मध्ये

पाककृती असते. आठवणी असतात.
क्षेत्र पाहिलेली असतात.
नदी, समुद्र विमान याचे फोटो असतात.

सण वार याची माहिती असते.

जन्म दिवस शुभेच्छा असतात.
पुस्तक , वर्तमानपत्र याची माहिती असते.

खूप काही ब्लॉग वसुधालय लिखाण आहे

अजून सर्व वाचक आवडीने
ब्लॉग वाचन करतात.

जास्त महत्व आहे वसुधालय ब्लॉग चं

वाचक , भेटी सर्वांना
धन्यवाद! अभिनंदन!

IMG_0065[1]
IMG_0089[1]

होम पूजा


अमेरिका येथे सौ हेमा बरोबर
गणपति साठी जात होतो
नंतर गणपति विसर्जन साठी पण गेले लो
सौ हेमा कित्ती वेळ गणपती बाप्पा म्हणत होती
कार मधून काही गणपती घेऊन गेले तरी
सौ हेमा च गणपती बाप्पा चालू च होत

माझ्या तर डोळ्या त पाणी च आल
तिच रूप पाहून

नंतर दुसऱ्या दिवस होम केला
मी गहू रवा दलिया चा
गूळ दुध तूप याचा शिरा केला.

गूळ दलिया असल्या मुळे खूप सर्वांना आवडला

सौ हेमा ला तर खूप च आवडला
खूप वेळा म्हणाली गूळ असल्यामुळे
छान चव आली

पूजा करणारे भक्त यांनी होम केला
सर्व पूजा झाल्या नंतर एक एक भक्त बसले
मी एकटी बसले दहा वेळा गुरुजी / पंडित
यांनी मंत्र म्हटले व मी स्व:हा
करून तूप घातले अस दहा वेळा केल

मला तेंव्हा खूप बर वाटलं मला ७५ वय वर्ष लागल
आपोआप होम पूजा देऊळ मध्ये केली गेली
आणि गुरुजी /पंडित कडून केली गेली

व गोड गूळ यांचा शिरा नैवेद्द मी केले ला दिला याच

नंतर केदार च्या घरी पुणे येथे घरी संगणक मध्ये मंत्र ऐकून
होम केला

मी केदार चा मुलगा निलेश
खूप छान होम पूजा मी केली बद्दल
मला छान वाटत आहे
नमस्कार

IMG_8061[2]

सासूर वाशिण


सासुर वाशिण

जेव्हा आपण सासुर वाशिण असतो

तेंव्हा आपली घरात जेष्ठ असो

लहान दिर नणंद असो.
त्यांना आपल्या बद्दल आदर व
आपुलकी वाटायला हवी.

शेजार व ह्यांना सून बद्दल पण
जिव्हाळा आपले पणा न
बोलावण वाटायला हव

तर ती सासूर वाशिण
माझ्या वागणूक मध्ये तस होत.

आम्ही फिरायला जात तर येते सांगून जावयाची.
झोप तांना आम्ही दुसऱ्या इमारत मध्ये जात तर
मी येते सांगत असे.
बाळांतपण मध्ये देव घर
स्वयंपाक घर मध्ये चप्पल घालत नसे.
पूरण वाटून देणे चटण्या वाटून देणे
पाटा वंटा त.

सकाळी बाबा ना चहा लागे तर लवकर उठत.
अस बरच च सासूर वाशिण च्या घडलेलं
आठवत.
छान सासूर वा शि ण जगले

सासूबाई म्हणायच्या निष्पाप आहे हो !
सासूबाई च्यां नऊ वारी लुगड याला
इस्री करून देत असे
पाठी ला आयोडेक्स लावत असे

मी कोल्हापूर येथे असले तरी त्या
वसुधा हाक मारायच्या
निता काकू म्हणायच्या त्या
कोल्हापूर ला आहेत

सर्व कित्ती छान आठवण णा
सासूर वा शि ण ची
माझी

22528436_891621247681313_44757670722711638_n


पूर्वी आम्ही पुणे येथे

कानिटकर यांच्या बंगला त राहत.

कानिटकर काकू
मला गणपती त जेवायला बोलावत.

अनारसे पिठ तांदूळ गूळ याला हात लावायला बोलावत
सर्व जावा मध्ये माझ्या त जास्त जीव लावायचा.

मी कोल्हापूर हून पुण्यात गेले कि
सकाळी च वसुधा आली का
बागेत फुल घेतांना
हाक देऊन बोलायच्या मारायच्या

मी पण बागेत भेटायला जायची काकू नां

अनारसे करायला शिकले

अस पूर्वी च्या कानिटकर काकू ची आठवण

अनारसे मी केले ले दाखवीत आहे

dav

dav


अमेरिका येथे पुष्कर कडे असतांना
आम्ही सौ हेमा बरोबर गणपती
पूजा साठी तिच्या बरोबर तिच्या गाडीतून जात.

तिच्या घरी कणिक मिठ तेल घालून पुऱ्या केल्या.

तसेच पूजा आरती करता.
सौ हेमा ने मला
कणिक,तेल.हळद,साखर घालून कणिक
भिजवाव याला दिल.
आम्ही देऊळ मध्ये त्याचे दिवे केले आरती
गणपती ची केली.

मी कोल्हापूर येथील केले ला दिवा दाखवित आहे.

कित्ती सौ हेमा ची आठवण येते ना मला
ऋणानूबंधन!

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n
21192608_869083163268455_1171047759586212387_n


सार्वजिक गणपति
रस्ता वरील खाद्य पदार्थ ची गडबड
गुड्डी

सौ मंजू व ब्रह्मा


सौ मंजू चिवटे
लग्न झालेली गरोदर असलेली
अपघात मध्ये मरण पावली.

तसे च ब्रह्मा सात महिने चा झाला व
दोन दिवस राहून मरण पावला

चिवटे घराण मधिल चुलत चुलत

मिना चिवटे काकू ची मुलगी सौ मंजू
वसुधा चिवटे यांचा मुलगा ब्रह्मा

जावा च मुल मरण पावली

पूर्वज घराण वंश वाले कोणी हि
वाचवू शकले नाही त बहिण भाऊ यांना

भाऊ बीज राखी पौर्णिमा
गणपति गौरी

आले कि मला
सौ मंजू ची जाऊ बाई ची मुलगी व
ब्रह्मा माझा मोठ्ठा पहिला मुलगा

यांची दोघ ची तिर्वतेने आठवण येते
डोळ्यात पाणी तरारते

काल गणपति व गौरी विसर्जन केले

पुरण याचे मोदक व करंजी केली.

IMG_0730[1]
IMG_0524[1]

गोविंद विडा


भाद्रपद शुक्लपक्ष मध्ये गणपति
व महालक्षुम्या च नैवेद्द
पुरण पोळी शेवया खीर करतात.

तसेच गोविंद विडा ठेवतात. करतात

विडा ची पान याचा करतात.
चार विडा ची पान घेऊन करतात.
देठ दिसावी अस करतात.

मी आमच्या गणपति पुढे
गोविंद विडा ठेवला आहे.

मला माझ्या सासूबाई धाकट्या काकू
यांनी शिकविला आहे.

IMG_7156[1]


महालक्ष्मी देऊळ मध्ये गणपति बसवतात त्याच दर्शन घेतलं.
पुरण पोळी नैवेद्द दिला.
महालक्ष्मी देवी ला पण पुरण पोळी दिली.
शाहू राजे यांची देवी ला पण पुरण पोळी दिली.

मी गणपति बसवतात तेथे अथर्वशीर्ष म्हटलं.

मला खूप बऱ वाटत आहे.माझ्या कडून
पुरण पोळी नैवेद्द दिला गेला आणि
अथर्वशीर्ष म्हटलं गेल बद्दल.

IMG_0723[1]


महालक्ष्मी देऊळ मध्ये गणपति बसवतात त्याच दर्शन घेतलं.
पुरण पोळी नैवेद्द दिला.
महालक्ष्मी देवी ला पण पुरण पोळी दिली.
शाहू राजे यांची देवी ला पण पुरण पोळी दिली.

मी गणपति बसवतात तेथे अथर्वशीर्ष म्हटलं.

मला खूप बऱ वाटत आहे.माझ्या कडून
पुरण पोळी नैवेद्द दिला गेला आणि
अथर्वशीर्ष म्हटलं गेल बद्दल.

IMG_0725[1]

IMG_0727[1]


अमेरिका येथील पांढरा भोपळा भाजी ची आठवण !

अमेरिका येथे पुष्कर कडे असतांना,

त्यांच्या कॉलनीत राहणारे सौ हेमा महेश,
यांनी देऊळ मध्ये गणपति बसवून पूजा केली.

मी व पुष्कर ची मावशी त्यांच्या बरोबर देऊळ मध्ये जात.
तेथे मावशी ला पांढरा भोपळा बाग मधील शेतात ला
भोपळा दिला खूप मोठ्ठा होता

तर सौ सुनबाई ने चिरून फोडी केल्या.

मी सौ हेमा च्या घरी टम्याटो शेंगादाणेकूट घालून
कडीपत्ता लाल तिखटमिठ हळद
खूप तेल व मोहरी ची फोडणी केली
पाणी घालून सार रस्सा राहील
अस पांढरा भोपळा भाजी केली

संध्याकाळी सौ हेमा बरोबर तिच्या कार मध्ये बसून देऊळ मध्ये गेलो.
पूजा झाली जेवायला सर्वजन बसले
भोपळा भाजी कोणी केली खूप छान आहे

अस म्हणाले आणि हो !
ज्यांच्या बाग मधील भोपळा होता
ते दोघ पण पूजा जेवण करायला आले

तेथील लोक हिंदी बोलत माझ भाजी च कौतुक केल

व माझ्या कडे कित्ती तरी आदर व्यक्त करून बघत बसले.

अस सहज घडल पण माझ्या मन मध्ये भोपळा भाजी
आणि अमेरिका देऊळ मधील मी केले ली भाजी
डोक्यात मन मध्ये भरली

मी अमेरिका येथे क्यामेरा नेत नसे
मला भाजी दाखविता येत नाही
पण पण आठवण खूप राहिली
पांढरा भोपळा भाजी ची

देऊळ व आम्ही व सौ हेमा दाखवीत आहे.

21192608_869083163268455_1171047759586212387_n
40046265_1104338679742901_3915443004810199040_n

कोल्हापूर / नैवेद्द


कोल्हापुर
महालक्षुम्या / गौरी
नैवेद्द

शेपु भाजी, भाकरी ,
पिटल वड्या

कणिक याचे लाडू
गुळघालून केलेले

IMG_0718[1]

आज भाद्रपद शुक्लपक्ष

महालक्षुम्या / गौरी येत आहे त.

आम्ही दोघी बहिणी

यशवंत देशपांडे / देशपाण्डे यांच्या लेकी.

IMG_20160911_125822

गणपति

भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी

गणपति चा जन्म दिवस आहे.
शंकर शिव महादेव बाहेर गेले होते.
पार्वति स्नान करण्याच्या आधि आपला मळ याचा
गणपति तयार केला. व मी आंगोळी ला जाते
कोणास आत येऊ देऊ नकोस असे गणपति ला
सांगितले.
शिव महादेव शंकर बाहेर हून आले गणपती ने त्यांना आत
जाण्यास अडविले राग याचा भरात शंकर यांनी गणपती चे
शीर मुंडके उडविले. व आत आले.
पार्वती ने जेवण्यास दोन ताट घेतली दुसरे कोणाचे ताट शंकर यांनी विचारले
गणपती दारात बसले त्यांचे आहे सांगितले आरे आपण तर त्याचे शीर तोडले
पार्वती खूप वाईट वाटून घेत होती नंतर कोण दिसेल त्याचे शीर लावण्यात येईल
असे करून हत्ती चे शीर मुंडके लावले व गणपती जिवंत झाले.
साठी आज चा दिवस आहे तो दिवस भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी चा आहे

व्यास ऋषी निं गणपति ला महाभारत लिहिण्यास सांगितले
तो दिवस पण भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी आहे

साठी गणपति चा वाढ दिवस गणेश जयंती साजरी करतात.
नवीन तयार रूप झाले साठी दहा १० दिवस उच्छव करतात.
बाळ गंगाधर टिळक यांनी हा उच्छव साजरा करण्याचे ठरविले आहे.

महादेव म्हणणारे ची ताकद आहे का
गणपति तयार करायची ताकद

IMG_0698[1]

आजी ! ची रांगोळी


मागच्या वर्षी

गणपति राध्येय मंडळ तेथे काढलेली
रांगोळी

मानस सौ सुना म्हणाल्या
आजी !

मस्त रांगोळी काढली !

13419184_603332693176838_6112964524765918726_n[1]


मागच्या वर्षी मंडळ गणपति उच्छव मध्ये
रांगोळी काढली.
७५ वर्ष च्या आजीबाई निं रांगोळी त
स्पर्धा मध्ये भाग घेतला.
तर शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार केला

आमच्या गणपति मंडळ मध्ये silebetri बोलावत नाहीत

तर सैनिक वसाहत च्या थोर बाई आजी ना
अध्यक्ष करतात

त्यांच्या तर्फे माझा सत्कार मागच्या वर्षी झाला.

पूर्वी मी सकाळी ५ वाजता उठून चहा पिऊन
सतार वाजवाव याची तर हे म्हणायचे झाली सतार.

सौ कोलगुड बाई म्हणायच्या तुमची सतार खाली ऐकू येते
ऐकत ऐकत आम्ही पुढे फिरायला जातो.

सौ भांडारकर बाई म्हणाल्या बेळगाव येथे त्यांच्या मुलांनी माझी
सतार ऐकली छान वाटलं.

वर्तमान पत्र मध्ये लेख छापून आले.
ब्लॉग वाल्या आजीबाई पुस्तक तयार आहे.

पहिला लेख अमेरिका येथील सकाळ ने
छापला तर ह्यांच्या ऑफिस चे
मित्र मंडळ यांनी
ह्यांच्या कडून घर चा फोन घेऊन
मला फोन केले ले आहेत
खूप छानवाटल तेव्हा मला

जेष्ठ अधिक महिना त
अनारसे वाण दिल.
काय काय छान काम अगदी
आत्या सासूबाई चं

अस आमच घर. माझ काम

किरकोळ काम केल्याचा आनंद उच्छाह

मनोकामना ने जगणे कार्य सिद्धी ने जगणे

महोच्छव जगणे
.
मला डिग्री नाहि पण जे काम करते
त्यात यश मिलविते

ब्रह्मा मोरया

download12

21272100_870262023150569_6225578056824940772_n

AaiMumbai1

ओम
भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी

श्रीपाद वल्लभ जन्म दिवस

dscf28852


जगात शान्त राहून काम करणारे लोक असतात.
तर मि च करतो सर्व अस सांगून कं करणारे लोक असतात.

खर जे लोक काम करतात त्याच्या मुळे जग चालु आहे.
ऑफिस असो घर काम असो देव पूजा असो
देश घर वंश प्रमाणे चालत.

ह्यात काय केल तर ते काम हि बंद पडत
वंश घराण पण बंद पडत.

जग मात्र चांगल काम करणारे आहेत
त्यांच्या मुळे चालत आहे.
चालत राहणार.

Untitled


गणपती : १९९६ साल ! भाद्रपद महिना व सप्टेंबर महिना !
आम्ही त्याच्या आधी ३०/३५ वर्ष भाद्रपद शुक्लपक्ष मध्ये गणपती आणलेले
आहेत.पुष्कर आमचा मुलगा ! अमेरिका येथे जाण्यास निघाला.वाटलं गणपती व
याची तारीख दिनांक अमेरिका येथे जाण्याची तारीख एक आली तर आपण सर्वजण
विमानतळ तेथे कसे जाणार ! पण त्याची तारीख १५ सप्टेंबर ला आली.१४ सप्टेंबर ला रात्री
मी, हे,प्रणव, कमल माऊशी,व पुष्कर चा मित्र मकरंद व पुष्कर सर्वजण १४ सप्टेंबर ११ वाजता
मुंबई विमान तळ येथे पोहोचलो.१५ सप्टेंबर ला त्याचे विमान रात्री अडीच वाजता अमेरिका येथे
जाण्यास सुटले.आम्ही सकाळी ९ च्या कोयना मुंबई कोल्हापूर रेल्वे आलो रात्री १० वाजता.
१५ सप्टेंबर ला आलो १६ सप्टेंबर ला भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी ला सकाळी गणपती आणले.i
नेहमी प्रमाणे पूजा नैवेद्द केला.झाला.सकाळी पुष्कर च्या मित्रा चा फोन पुष्कर अमेराका येथे आला
पुष्कर कडे तेव्हा फोन नव्हता.मी च घेतला मला एकदम काही सुचेना कस असेल मी मित्रा विचारत होते.
त्याने ठेवून दिला. १६ तारीख ला गणपती आले तो दिवस पुष्कर चा संध्याकाळी त्यान बाहेरून आम्हाला
फोन केला मी सुखरूप व मजेत आहे.लगेच ठेवला आता आम्ही खूप वेळ अमेराका तून बोलतो पण ते २ मिनिट
आठवतात.आताही !गणपती ने स्वत:चं आमच्या कडून करून घेतलं व पुष्कर ची अमेरिका विमानतळ हि करून
घेतलं !
आपल्याला वाटतं मातीचा गणपती ! पण तो आपणास सर्व देऊन आपल्या कडून करून घेतो ! हे नक्की चं !

पण याची जाण ठेवण अधिक चांगल असत.पैसा मिळाला कि तुम्ही काय केले विचारण सोप असत.

घराण घराण वंश प्रमाणे पूजा अर्चा करणारे सौ सुना आहेत अजिन हि काही घरी
तर काही घरी मिजास खोर सुना आहेत जेच त्याला फळ मिळत
मस्तवाल पणा केला कि कोणी विचारात नाही

dscf1048_thumb4


भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी
श्रीपाद वल्लभ जन्म दिवस

नमस्कार

श्रीक्षेत्र गाणगापुर येथील
श्रीपाद वल्लभ
नमस्कार

माझे भाऊ डॉ शरद देशपाण्डे यांच्या मुळे
खुप वेळा
श्रीक्षेत्र गाणगापुर दर्शन केले आहे मि

dscf28852
dscf2828
dscf28201


गणपति बाप्पा
आम्ही हरतालिका च्या दिवस
गणेश चतुर्थी च्या आदल्या दिवस ला च

गणपति आणून ठेवतो.

ब्रह्मा आहे तो माझा.

IMG_0698[1]


हरतालिका

उपवास साठी बटाटा किस.
दोन तीन बटाटे घेतले.किसले.
लोखंडी कढई त तेल जिरे फोडणी केली.
हिरवी मिरची परतून घेतली.
बटाटा किस धुतला फोडणी त घातला.
शिजवू दिला शेंगदाणे कूट घातला मिठ घातले.

मला डिश पेक्षा कढई त च दाखवावा याला आवडत
सर्वांना नैवेद्द मिळतो.

IMG_0696[1]

वाळू चा महादेव पूजा


हरतालिका

वाळू चा महादेव पूजा

img_297113


हरतालिका

कुमारिका चांगला नवरा / पती मिळावा साठी
हरतालिका च व्रत करतात.
वाळू चा महादेव तयार करतात.

सवाष्ण सौभाग्य टिकाव साठी हरतालिका व्रत करतात.
उपवास करतात
कोणी कोणी लग्न आधी कडक पाणी न पिता उपवास करतात.
मी कडक पाणी न पिता लग्न आधी एक उपवास केला
व माझ लग्नजमल आणि झाल.

फळ खाऊन एकादशी सारख उपवास करतात.

महादेव ची पूजा

10625075_334100363433407_1090035018640960755_n_thumb.jpg

dscf2847

ओम

एकच हरतालिका

37316386_1058896434287126_4903054267620786176_n

सौ आजीबाई

हरतालिका

img_68311

img_80712


कांदे पोहे
थोडे पोहे घातले चाळणी त घातले चाळून घेतले.
पाणि याने धुतले ओले ठेवले एक कांदा बारिक चिरला.
दोन हिरवी मिरची पोट फोडून चिरली सुक खोबर किसुन घेतल.

तेल मोहरी चि फोडणी केली कांदा परतून घेतला हिरवी मिरची घातली
वाफ आणली पोहे घातले हळद मिठ घातले हालविले सर्व पोहे.
वाफ आणली.
सुक खोबर बाजूला ठेवलं फोटो काढला
मला डिश मधून फोटो पेक्षा पातेल्यात च दाखवाव याला आवडत

सर्व सर्वांना नैवेद्द मिळतो

आम्ही १९६७ साल ला शाहूपुरी येथे रहात तर
दर महिना ला एक दिवस ऑफिस पुरुष मंडळ भरत

त्यांना कांदे पोहे च लागत.
हे पण मंडळ घरी पोहे खावयाला जात असत

मी त्यावेळेला पोहे मध्ये शेंगदाणे कच्चे परतून घालत असे.

आज शेंगदाणे नाही घातले.

IMG_0688[1]

भारत बंद


भारत बंद
मोड तोड मारा मारी !

आम्ही तरुण होतो तेंव्हा इतक मोड तोड मारा मारी नव्हती.
एक सर्वजण फेरी करून काही घोषणा असत.

पूर्वी बस ने छान ऑफिस व घरातील बाई बस ने प्रवास करत.
आता घरात दोन दोन वहान पेट्रोल लागणार वाहन याची गर्दी पण
प्रदूषण हवा

हल्ली कर्ता चा धाक राहिला नाही.हुट सूट गोंधळ करतो.
स्वत: च अस्तित्व दाखवितो

पूर्वी घरात पण कर्ता चा धाक असे

माझ्या आत्या सासूबाई अक्का यांचा
आम्हाला कोल्हापूर येथे पण धाक वाटत.

त्या पुणे येथे राहत तरी.

आग ए म्हणायच्या मला.

आम्ही कोल्हापूर येथे आलो आमची दोघ ची भांडण झाली असणार
कधी यांनी मला थापड हि मारली असणार

पण आजार पण पैसे पुरविणे आम्ही काम केले

कर्तुत्व हि तस च केल
ह्यांच्या कविता आकाश वाणी सांगली केंद्र येथे त्यांनी म्हणून रेकोर्ड आहे

मी बेळगाव येथे सतार वाजवून उत्तेजन बक्षीस मिळवील आहे

ह्यांची पुस्तक महाराष्ट्र मंडळ छापले आहे

आणि माझ पुस्तक जळगाव येथे
पत्रकार किशोर कुलकर्णी ई साक्षातकर तर्फे छापली आहे

छोट कोल्हापूर पण आम्ही आमची प्रगती केली आहे
नुसत ऑफिस काम नव्हे मी पण नुसत घर काम नव्हे

भाद्रपद गणपती पूजा ४० /४५ वर्ष केली
बाई माणूस ची कधी अडचण आली नाहि मला
कळ येऊन आलेला गणपती आहे गणपती दिवस मध्ये
माझ्या डोळ्यात पाणी येत असे

नवरात्र पार पार पडत नियम कोणताही असो
तडीस जाणे जास्त महत्व व ते
माझ्या कडून पार पडलेलं आहे

एवडी चिकाटी जवळ हवी
तुम्ही काय करता विचारण सोप

मला आजार पण येत पण मी लगेच बरी होते
माझ्यात त माझ्या बापा च रक्र्त आहे
सहन करायची ताकद आहे

गणपती / गणपति ब्रह्मा

dscf09201

राहणी मान


तारिख १० सप्टेंबर २०१८
भाद्रपद शुक्लपक्ष

पाउस थांबला आहे.उन्ह चांगल पडत आहे.
हवा शुध्द आहे. हरतालिका, गणपती गौरी महालक्षुम्या येत आहे,
गणपती सार्वजनिक मांडव घातले आहेत.
बघू लोक उच्छाह समाधान याने राहतात का?

काय हव असत लोका ना अस च कळत नाही
बापाची घर आहेत पैसा आहे वाट्टेल तेवढे स्पीकर T.V. आहेत
बसायला सोफा आहे झोपायला पलंग गाड्या आहेत
फिरायला मोटर सायकल फटफटी आहे

आणि कित्ती बाप देणार तरी तरुण मुल घर शांत ठेवत नाहीत
आई बाप यांना च मारा मारी करून त्रास देणारी मुल आहेत
सोसायटी पोलीस नातेवाईक कोणाचे च ऐकण्या पलीकडे मुल गेली आहेत

याला जबाब दार कोण आई आहे आई चा धाक नाही
एकत्र कुटुंब मध्ये आई पेक्षा काकू काका ह्यांचा धाक असे
आदर हि असे हल्ली तर ती मानस आदर हि नाही व धाक पण नाही

पूर्वी घराच्या भिंती वर अ आ . १,२ चे कागदी फळा लावर हल्ली
मोठ्ठे मोठे T.V. माधुरी बघत बसायची

आपल काम दाखवाव याच सोडून द्यायचं
किती कित्ती लिहिले तरी पुरे च होणार कस घर अस मला अस्वस्थ होत

IMG_0524[1]

गहु चि खीर

IMG_0687[1]


आज सकाळी च थोडे गघू पाणी त ठेवले.
दोन तास नंतर खलबत्ता त खुटले.
छान गहू फुटला.
कुकर मध्ये गहू कुटलेले घातले.
भिजलेल पाणी पण घातलं.
आणि थोड पाणी वाढवून गहू शिजवू दिले.
नुसते शिट्टी न देता हलवित राहिले.

सुक खोबर किशून मिक्सर मध्ये बारीक केले.
पाणी घालून आणि बारिक केले.
गहू शिजलेले त्यात घातले.शिजवू दिले.

गूळ किसलेला घातला. सर्व अम्दाजन असल तरी
भरपूर समजत हात बसलेला असतो.सर्व परत शिजवू दिले

सर्व नंतर दुध घातले.
थोड शिजवू दिले. ग्यास बंद केला कुकर झाकण लावलं
शिट्टी ठेवली. थोड्या वेळा नंतर छान
गहू खीर झालेली पाहिली.
नैवेद्द दाखविला.छान वाटलं !

शेजारी गहू खीर दिली.
मुंजा मुलगा व सौ आई वडील आहेत.
मला खूप बर वाटत अस द्यावयाला.

IMG_0685[1]

Vasudha Chivate Jyotsna Deshpande Kherde शुभेच्छा ! काकू चिं पण आठवण येते.

Vasudha Chivate

Vasudha Chivate पूर्वी णा एकत्र राहत नुसती आई च नसत.
तर काकू पण तेवढ करायची जीव लावण खायला देण गंगा पण.

IMG_0086[1]


तारिख ९ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना

अमावास्या / पोळा / मराठवाडा येथे बैल पूजा करतात.

आई चा दिवस ! आई ला वहिनी राधाबाई देशपाण्डे ला नमस्कार.

माझी आई म्हणायची!

पुष्पा H.S.C. / S.S.C. ला पहिल्या झटक्यात पास झाली.
संसार छान केला. हे तिचे जावाइ यांनी मला चांगल सांभाळल.
मुल मुलगे झाली / आहेत.

वहिनी ला गजरा फुल याची हौस होती.
आम्हाला गजरे देत व ती पण गजरा घालत.

वहिनी साटोरी छान करत असतं मी पण साटोरी शिकले.
पुरण पोळी केली कि शेवया खीर करतात तिने शिकविले.
कणिक मध्ये तेल मिठ घालून तिंबावी नुसती
बिन तेल मिठ ची कणिक भिजवी नये.

स्वच्छता खूप होती. पूर्वी दुध बाटल्या असत.
बाटल्या धुवून नंतर दुध बातेलेत काढत.
केळी भाजी धुवून घेत असत.

माझी आई उंच होती सडपातळ होती. नऊ वारी
काष्टा लुगड नेसत असे.

आई ला वहिनी म्हणत व
दोन्ही आजी न्ना आई म्हणत.

वहिनी नमस्कार.

vahini_thumb3.jpg
वहिनी . आई. राधाबाई देशपाण्डे

39983986_1103759853134117_8044424422003572736_n
साटोरी

हनुमान ची शेपूट


तारिख ८ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना
शेवट चा शनिवार

हनुमान मी घेतलेला फोटो

19875195_837514249758680_5828690305197906800_n

श्रावन / श्रावण
शुक्रवार दुध फुटाणे

untitled


तारिख ७ सप्टेंबर २०१८.
श्रावन / श्रावण महिना.
शुक्रवार ज्युती चा वार पूजा.

पुरण पोळी शेवया खीर

download
d404c3554941

कर्तव्य

Vasudha Chivate

कर्तव्य पार पाडली तरी
लोक सुखी होत नाहीत
आणि आपल्या ला
पण सुखी ठेवू देत नाहीत

untitled


तारिख ६ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना

सत्यनारायण पूजा व प्रसाद

Vasudha Chivate सहज च !इच्छा शक्ती !
आमच्या समोर च्या इमारत मध्ये आंबे याची पान लावलेली दिसली
सत्यनारायण याची पूजा झाली वाटत
मी आमच्या घरातून खिडकी तून नमस्कार.

तर काय मी आज फोन बिल भराव
साठी फोन बिल ऑफिस मध्ये गेले
तर थेथे आज सत्यनारायण ची पूजा झालेली.
प्रसाद देत बसलेले व प्रसाद घेत असलेले दिसले
मी दहा रुपये पूजा येथे दिले
आणि तीर्थ व प्रसाद घेतला
कस मना सारख घडल
याच च मी रिक्षा त
मनात म्हंटल व
रिक्षा वाले यांना सांगितलं
आज येथे सत्यनारायण पूजा आहे
व आम्ही यावयाला निघालो नमस्कार .

IMG_6659[1]

35164837_1023750284468408_2521767546512736256_n

तारिख ६ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना
गुरुवार

IMG_7117
36511088_1043563012487135_6959457546356654080_n

तारिख ६ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना
गुरुवार

dscf18533
IMG_0533[1]

तुळजा भवानी देवी


तारिख ४ सप्टेंबर २०१८.
श्रावन / श्रावण महिना.

मंगळवार / मंगळागौर.

तुळजा भवानी देवी च्या बांगड्या.

IMG_7692

39976844_309347376311923_6275028716460441600_n

उंबरा तील रांगोळी

दारातिल रंगोली रांगोळी

IMG_0524[1]


तारिख ३ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण महिना.

सौ सुनिती रे. देशपांडे.
माझ्या सख्या सौ मोठ्ठ्या भावजय आहेत.

त्यांचा जन्म दिवस आहे. वाढ दिवस आहे

त्यांच तिसर पुस्तक तयार आहे.

शुभेच्छा.

IMG_0670[1]
IMG_7799[1]
untitled


मातीची चुल व मातीचे बैल

36806986_1048659378644165_6353487551231164416_n

18881825_815394285304010_4138409045378758741_n


तारिख २ सप्टेंबर २०१८
श्रावन / श्रावण कृष्णपक्ष
रविवार

गहू पोहे २० रुपये चे आणले.
दुधात घालून पण खातात.

मी थोडा चिवडा केला भाजलेले शेंगदाणे,
कडीपत्ता लाल तिखट,मिठ. हळद. घातली.

कुरकुरीत गहू पोहे चिवडा केला.

IMG_0665[1]


ओल नारळ साखर सारण गोड स्यांडविच्च.

बटाटा खोबर चटणी सॉस बटाटा भाजी तिखट स्यांडविच्च.

IMG_7069

IMG_0530[1]


तारिख १ सप्टेंबर २०१८.
श्रावन / श्रावण कृष्णपक्ष.

शनिवार मारुती चा वार हनुमान.

img_405615
19875195_837514249758680_5828690305197906800_n

फुल याची वेणी


तारिख ३१ ऑगष्ट २०१८.
श्रावण कृष्णपक्ष.

शुक्रवार.

शेवंती फुल वेणी दोरात बांधून केली.

फुल गुंफुन केलेली वेणी.

मी स्वत: वेण्या गुंफल्या.

IMG_7800[1]
22528314_893284784181626_8150939061167216562_n


तारिख ३१ ऑगष्ट २०१८
श्रावण महिना कृष्णपक्ष

मेथी भाजी ची दशमी
काल मेथी च्या दशमी केल्या.

एक जुडी,पेंडी मेथी आणली १० रुपये ला.
निवडून धुतली. विळीने चिरली
पाते ल्यात घातली.
ज्वारी चे पिठ हरबरा पिठ अंदाजाने घातले,
हिरवी मिरची वाटलेली घातली.मिठ, हळद लिंबू रस घातला.
पाणी मध्ये भिजवून गोळा केला.
थापवून लोखंडी तवा त भाजले तेल लावले
लिंबू मुळे हिरवी मिरची मुळे चव छान आली.

IMG_0662[1]

%d bloggers like this: