आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 11, 2010

कॅमेरा

कॅमेरा शोधामुळे जगभर सर्व छायाचित्र फोटो काढायाला मिळतात लहान मोठे व्यक्ति कॅमेरा जवळ बाळगतात. ठेवतात. माझ्याकडे पण कॅमेरा आहे. त्यामुळे मी केलेले पदार्थ अनारसे साटोरी   कारंजी पानावरच्या रांगोळ्या ईतर साहित्य छायाचित्रात फोटोत ठेवल्यामुळे आज मला माझं कलाकौशल्य दाखविता येते.
 
सोनेरी क्षणांच्या आठवणींसाठी कॅमेरा घेताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्याल  –

  • – कॅमेरा कोणत्या कारणासाठी घेणार आहात हे आधी निश्र्चित करा.
    – ज्याची कार्यं हातालण्यास सोपी आहेत असाच कॅमेरा घ्यावा. जास्तकिचकट कर्याचा  कॅमेरा घेऊ नये.
    – बहुधा कॅमेरा त्या कंपनीच्या अधिकृत दुकानातूनच घ्यावा.  यात फसगत होण्याची शक्यता नसते. शिवायकॅमेर-यात काही बिघाड झाल्यास तो त्या कंपानितच दुरुस्त करून मिळतो.
काचेवर मेंदीने कोरले काढलेले आहे. काचेवर गंधाने कोरले काढलेले आहे.
glass1 glass2
%d bloggers like this: