आपले स्वागत आहे!

गोंदवले

 ॐ

गोंदवले, छोट खेडे गावं पण महान, मनानं मोठ्ठ गावं आहे. श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गुरुंचं गावं. त्यांचा जन्म माघ शुध्द व्दादशी शके १७६६. पुण्यतीथी मार्गशीर्ष वद्द दशमी १८३५. मार्गशीर्ष महिनात. १० दिवस तेथे उत्सव असतो. आता ही भक्त भावीक जनसमुदाय तेथे येतात. काहीं जण ८/८ दिवस आधीच येतात. राहतात. तेथे नारळाची फ़ूलाचीं दुकान आहेत. जपमाळा त्याचीं पुस्तक फोटो छायाचित्र मिळतात. चहा काहीं खाण्यासाठी खाणावळं आहेत. १२ वाजता आरती झाली कीं जेवढे भावीक भक्त जणं असतील सर्वाणां प्रसाद जेवनं दिले जाते. भक्त भावीक प्रसादांनी दर्शनं छान झालं  म्हणून तृप्त होतात. परत दर्शन घेऊन नमस्कार करतात. आपआपल्या उद्योग, कामाला आपल्या गावीं रवाना होतातं.

नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य सदगुरनां. नमस्कार!

गोंदवले येथे गुरूं ब्रह्मचैतन्य महाराजाचं दर्शन घेण्याकरता आम्ही मनातं येईल तेंव्हा जात असतो. एकदा मी व माझी बहीण माझ्या वाढदिवसाला गेलो होतो. मला व माझ्या बहिणीला तेथे दर्शन व प्रसाद मिळाल्या मूळे मला व माझ्या बहिणीला खूपचं मनाला शान्त व समाधान वाटल, त्या वेळेला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: