आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 30, 2010

जुनी पत्रं

ॐ 

आतां आतांशा  संगणक  सुरु  झालं  आहे. त्यामुळे  झटपट माहिती मिळते. पण  जपून  असं  काहीं  ठेवण्यासाराखं राहतं जवळ असं काहीं नसतं. पूर्वी पोष्टमन घरी पत्र आणून देत असतं. ठरावीक वेळ झाली कीं घरच्या माणसारखीं. पोष्टमनची वाट पाहतं असतं मीच काय घरोघरी असं वाट पाहणं असें.

अजूनही माझ्याकडे जूनीं जपून ठेवलेली पत्र आहेतं. माझे   मलाचं छानं  व आच्छर्य वाटतं, अशी पत्रं माझ्याजवळ आहेतं ह्याचं. 

%d bloggers like this: