आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 5, 2010

अँकर बटण

                                               ॐ 

पु.ल. देशपाण्डे यांनीं वास्तू वास्तू लिखाणावर माणसाचं मनं कसं असतं हे लिहिल्याच  वाचलं ऐकल, ते मात्र की माणसाला आपल्या वास्तु चा अभिमान असतो. आम्ही नवीन वास्तुत   राहायला आलो त्या वेळेला लाईटची बटन सुरेख मिळायची, ती त्यावेळा महाग पण असायाची. तरी कायम छान दिसतील म्हणून लावून घेतली. हे जे पाहूणे येतील त्यांनां आमच्या घरातील   बटन लावून छोटे दिवे लावलेले दाखवावयाचे. पाहूणे पण खूष व्हावयाचे. मला पण ह्यांचं बोलण ऐकूण मजा व हसूं यावयाच. त्यावेळा. आता तशी बटण हीं मिळतं नाहीत… हीं खराब झाली तरी!

DSCF1264

%d bloggers like this: