आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 8, 2010

गुरु सौ. अनुराधा राजेंद्र गरुड

विशेष/यशोदा  वाकणकर

गाणं, योगिनीताईसारखी गुरु आणि मी असं छान रसायन जमलं, आणि ‘सुर’ सापडला. इतकी छान, चपखल आणि सोपी उदाहरणं देऊन त्या गाणं शिकवतात की एकदम ते कळतंच! रागांशी, त्यातल्या बंदिशींशी मैत्री करत सुरु झालेला हा रम्य प्रवास–माझं गाणं

माझ्या गुरु. . .

सौ. अनुराधा राजेंद्र गरुड (योगिनी) घरोबा असलेली माझी छोटी बहिण आहे.

सौ. अनुराधा राजेंद्र गरुड

%d bloggers like this: