आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 9, 2010

कोल्हापूर कळशी!

ॐ 

आम्हीं कोल्हापूर ४० वर्षापूर्वी आलो. त्यावेळेला भांड्याची थोडीच दुकान असायची. आम्हीं  एकदा गोल तांब्यांची कळशी घेण्यास दुकानातं गेलो. मी म्हटलं गोल तांब्याची कळशी   दाखवा. ते म्हणाले तुम्हीं कोणत्या गावांचे. मला पाहिजे तशी कळशी मिळाली नाहीं.

आतां   वाटतं कीं प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या आकाराचीं भांडी असतात; मिळतात. त्यावेळेला आपण कसें चुकीचे मागतं होतो! कोल्हापूर कळशीचा घाट निराळाचं. पण आता माझ्याकडे कोल्हापूर कळशी आहे.

ह्याचं मला जास्तच सुखावह वाटतं आहे.

DSCF1131      DSCF0567

                                        कोल्हापूर कळशी

%d bloggers like this: