आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 12, 2010

भाजीवाले !

भाजीवाले: मी नेहमी शाहुमिल भाजी बाझार व कपिलतीर्थ येथून भाजी आणते. आता आमच्या भागात बरीच दुकानं झाली आहे. किराणा दुकानं भाजीचं दुकानं दुध ईतर ही आमच्या भागात मिळते. मी दुघ व ईतर सामान घेतले व निघाले. भाजीवाले म्हणाले आज भाजी   कांही नको ! मग मी हिरवी वांगी भरताची छान मिळतात. ती घेतली.

मटार टोम्याटो ईकडे पावटे शेंगा छान ओल्या मिळतात. ते घेतले. कडीपत्ता आलं कोथींबीर  असं भाजी घेतली व भाजीवाले नुसतचं ओळख दाखवून या ! असे म्हणाले .

आपल्या लक्षातही न येणारे कसे ओळख दाखवतात !

%d bloggers like this: