आपले स्वागत आहे!

‘ग्रामोद्द्योग’

आमच्या भागातं बांबू पासून विणकाम करतातं. त्यांच्या जवळील साहित्य हातार्य निट वापरुण बांबूचे भाग करतातं व नंतर पातळ भाग करुण त्यापासून विणकाम करतातं.  टोपल्या. भाजी ठेवण्या करता छोट्या परडई फूल भाकरी पोळी पण ठेवण्या करतां तयार करतातं. तसेचं सूप दिवे टांगण्या करतां छांन टोपली पण करतातं. मी नेहमी त्यांच्या कडून वस्तू आणतं असते. सूप व टोपली टांगालेली  आहे, आमच्या घरात.

ते लोक पण दिवाळी चांगली करतात. रांगोळी किल्ला दिवा पण लावतात.

सूप  टोपली

सूप                                                     टोपली

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: