आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 29, 2010

कुंभार

कुंभार : आमच्या भागातं माठ कुंड्या सुरई संक्रात मध्ये सुगडी छोटे आकाराचे माठ मिळतात. लाल माती पासून किंवा काळ्या मातीपासून तयार केलेले मिळतातं. छोट्या आकाराचे दिवा लावण्यासाठी वेगवेगळ्या आकाराचे दिवे मिळतात. मातीला गोलं ऊभे आकार देऊन तयार केलेले दिवे मिळतातं. दिवाळी साठी पणत्या निरनिराळ्या आकार असलेल्या व रंगीत पण पणत्या मिळतातं मी नेहमी कुंड्या सुगडी पणत्या आणतं असते. आमच्या घरी कुंडीत माती घालून झाड लावलेली आहेतं. छोटे माठ पण आहेत.

दिवाणखाना मध्ये झाड ठेवली आहेत.

शोभेचं झाड                                                     जास्वंद

शोभेचं झाड  जास्वंद

माठ

माठ

%d bloggers like this: