आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 4, 2011

रांगोळी श्र्लोक

श्र्लोक : मी आधी कागदावर श्र्लोक लिहिण्यास सुरुवातं केली. मग नंतर रोजनिशी मध्ये आवड म्हणून श्र्लोक लिहियाला लागले. नंतर “आज” गुरुपोर्णिमा  म्हणून रांगोळी ने श्र्लोक लिहिले. नंतर आवड वाटायाला लागली.

मी रांगोळींनी भरपूर श्र्लोक लिहिले आहेत. ते पाहण्यास चांगल वाटतं.

नमुना म्हणून रांगोळीचे श्र्लोक बघावे.

रांगोळी श्र्लोक  रांगोळी श्र्लोक 1

रांगोळी श्र्लोक

%d bloggers like this: