आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 6, 2011

श्री नामदेव गाथा

“श्री नामदेव गाथा महाराष्ट्र शासन” यांचे अभंग मी संगणक वर लिहिले

[१] प्रथम नमन करुं गणनाथा | असे ६ अभंग लिहिले आहेतं ते आपणं जरुर बघालचं याची मला खात्री वाटते. खाली [१] पासून [६] पर्यंत मी अभंग संगणक वर लिहिले आहेतं.

महाराष्ट्र शासन

 

श्रीनामदेव गाथा

प्रथम नमन करुं गणनाथा | उमाशंकराचिया सुता |
चरणावरी ठेवूनि माथा | साष्टांगीं आतां दंडवत || १ ||

दुसरी वंदू सारजा | जे चतुराननाची आत्मजा |
वाक् सिध्दि पाविजे सहजा | तिच्या चरणवोजा दंडवत || २ ||

आतां वंदूं देवब्राह्मण  |  ज्यांचेनि पुण्यपावन |
प्रसन्न होऊनी श्रोतेजन  | त्यां माझें  नमन  दंडवत  || ३ ||

आतां वंदूं साधुसज्जन | रात्रंदिवस  हरिचें ध्यान  |
विठ्ठल नाम उच्चारिती जन | त्यां माझें नमन दंडवत || ४ ||

आतां नमूं रंगभूमिका | कीर्तनीं  उभे होती लोकां |
टाळ  मृदुंग श्रोते देखा | त्यां माझे दंडवत || ५ ||

ऐसें नमन करोनि सकळा | हरिकथा बोले बोबड्या बिला |
अज्ञान म्हणोनि आपल्या बाळा | चालवी सकळां नामा  म्हणे  || ६ ||

श्री नामदेव गाथा

श्री नामदेव गाथा

%d bloggers like this: