आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 14, 2011

भोगी

भोगी : यंदा भोगी १४ जानेवारी ला आली आहे. अधिक महिना २०१० मध्ये आला. भोगी १४ जानेवारीला करणार. भोगिला वांग पावटे गाजर या भाजा जास्त वापर करतातं. वांग भरित, परतून वांग, गाजराची कोशींबिर करतातं. मुग तांदुळ याची खिचडी करतातं.

बाजरीच पिठामध्ये मीठ घालून थापतांना तीळ लाऊन बाजरीची भाकरी करतात. तसेच ऊस, गाजर, गहू, हरबरे, ओला हरबराचे दाणे एकत्र करुन भाजी, बाजरीची भाकरी पांच घरी वाण देतातं. लोणी पण त्या बरोबर देतातं. अशा प्रकारे भोगी सण करतातं.

कोल्हापूरची हिरवी वांगी आणि पावटा         तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी

कोल्हापूरची हिरवी वांगी आणि पावटा                 तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी

तयार तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी

तयार तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी

%d bloggers like this: