आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 27, 2011

टोपलीतली चिमणी

आम्ही सोसायटीत राहायला आलो तेंव्हा, २५ वर्षा पूर्वी, येथे खूप मोकळी जागा होती. आजुबाजुला थोडी शेती पण होती. चिमण्या खूप असायचा.आमच्या घरातं संध्याकाळ झाली की आमच्या घरात येऊन बसतं. ओट्यावर कांही पोळी, तांदूळ असले की खात असतं. आमच्या घरातं दिव्या साठी एक टोपली टांगलेली असे. त्यात चिमणी बसतं असे. तसेच लाकडी लाईट साठी कलेले जागा तेथे पण चिमणी बसतं असे. दोन चिमण्या सततं आमच्या घरातं असतं. एकदा टोपलीत बसलेली चिमणी पाहून चिमणी व टोपली चं छायाचित्र आमचा मुलगा याने छायाचित्र काढलं आहे.टोपलीत बसलेली चिमणी आजही आमच्या घरातं छायाचित्रात पाहायला मिळते. आता ही आरशात बघायला कांही चिमण्या येतातं.

टोपलीतली चिमणी    टोपलीतली चिमणी C1

टोपलीतली चिमणी

टोपलीतले झुम्बराचा प्रकाश

टोपलीतील झुम्बराचा प्रकाश

%d bloggers like this: