आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 4, 2011

‘ श्री दत्ताचा दरबार ‘

                                                        ॐ

               ‘ श्री दत्ताचा दरबार ‘

                                  दत्ताच्या दरबारी |                              
                                 आनंद दाटे उरी S S S  S
                                            दत्ताच्या दरबारी ||धृ ||
                                दत्ताच्या दरबारी |
                                आनंद दाटे ऊरी S S S S 
                                          दत्ताच्या दरबारी |
                               तिर्थ क्षेत्र  गाणगापुरी |
                               गुप्त वास श्री दत्त करी |
                               श्रध्दा भावे भक्ति जे करी |
                               दत्त दर्शन देई अंतरी S S S S 
                                                    दत्ताच्या दरबारी  |
                              आनंद दाटे उरी S S S S दत्ताच्या दरबारी ||१||
                              भीमामरज्या नदीच्या तिरी |
                              स्नान करुन संगमावरी |
                              करी प्रदक्षिणा औदुंबरावरी |
                              रोग मुक्त तो त्याला करी S S S S
                                                     दत्ताच्या दरबारी |
                              आनंद  दाटे उरी S S S S दत्ताच्या दरबारी ||२||
                              मध्यान्हीला दत्त मंदिरी |
                              पूजा = पाठ , पूर्ती जो करी |
                              भिक्षा – दानाने पुण्यपडे  पदरी
                              इच्छा त्याची तो करी पूरी S S S S
                                                      दत्ताच्या दरबारी |
                              आनंद दाटे उरी S S S S दत्तच्या दरबारी ||३||

                              थाट असे पालखीचा भारी |
                              बसे  ऐटीत गुरुंची स्वारी |
                              भजंनाने स्तुती –  स्तवन जो  करी |
                              दृष्टांताने त्याला अंगकिरी S  S  S  S
                                                             दत्ताच्या दरबारी |
                             आंनद दाटे उरी S S S S  दत्ताच्या दरबारी ||४ ||
                             दत्त भेटीचा ध्यास धरी |
                             मुखें अखंड नाम करी |
                             नित्य जाई जो गाणगापूरी |
                             जन्म –  मरणाची त्याला नसे फेरी S S S S
                                                               दत्ताच्या दरबारी |
                            आनंद दाटे उरी S S S S  दत्ताच्या दरबारी || ५ ||
                                                              दत्ताच्या दरबारी
                                                              दत्ताच्या दरबारी
                                                                          सौ. मेधा शरद देशपांडे
                                                                     ३० -११ – ९१
                                                                             गाणगापूर

DSCF0650

सौ. मेधा शरद देशपांडे

%d bloggers like this: