आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 2, 2011

महाशिवरात्र

आज शके १९३२ शिशिर ऋतु व माघ कृष्णपक्ष महाशिवरात्र आहे. शिवपूजन करतात.

मी महाराष्ट्र मधील चार देवी शक्तीपीठ केली आहेत.१ तुळजापूर २ कोल्हापूर ३ सप्तश्रुंग ४ माहुर रेणुका असे चार देवी दर्शन केले आहे.

माहुर देवी रेणुका देवी दर्शन केल त्यावेला आम्ही आमचा मुलगा पुष्कर व मी कोल्हापूर नांदेड माहूर येथे गेलो.तेथे रिक्षा केली. प्रथम दत्त मंदिर पाहिल अनुसया देवीच दर्शन केल.

नंतर महादेव दर्शन केल लहान मोठे दगडी महादेव ऊंच ओटयावर ऊंच दगडावर कोरलेलं महादेव आहेत. खुपचं खूप महादेव पाहिले व एकदम मनाला छानच वाटलं त्यावेळेला.आजही डोळ्यातं मनातं महादेव भरतातं दिसतातं. त्यादिवशी माघ शिवरात्र होती व आज ही माघ शिवरात्र आहे त्याची आठवण आजपण येत आहे.

नंतर आम्ही रेणुका देवीचं माहूर देवीचं दर्शन घेतल.रिक्षा माहुराला आली माहूर नांदेड व कोल्हापूर असं छान प्रवास केला घरी हे व प्रणव आमचं देव दर्शन चांगल झालं म्हणून खूष झाले. त्यावेळेला. नंतर मी सौ. सूनबाई व ईतारांना फोनवर आमचं रेणुका देवी दर्शन चांगलं झाल्याचं सांगीतलं.

महादेव पाहिले याची आजही छान लक्षातं आहे. येतं.

Bangalore Shiva

बेंगलोर शिवा

मी पूर्वी रांगोळीने ॐ लिहिले आहे व संगणक वर पण ॐ लिहिले आहे ते दाखवत आहे.

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ रांगोळी

%d bloggers like this: