आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 5, 2011

कोकीळा कुहू S कुहू

 

१ वसंत ऋतु २ ग्रीष्म ऋतु ३ वर्षा ऋतु ४ शरद ऋतु ५ हेमंत ऋतु ६ शिशिर ऋतु.असे सहा ६ ऋतु आहेतं. उत्तरायण शिशिर ऋतु चालू आहे.मार्च एप्रिल महिना सुरु होईल.

आंबा ची झाड आंबा च्या बागा यांना मोहर आला आहे. कैऱ्या येण्यास सुरुवातं झाली आहे. आंबा च्या झाडांना मोहर आला आहे. आमच्या भागातं सकाळी ७/८ वाजतां व दुपारी ४ वाजतां कोकीळा कुहू S कुहू गातांना चांगला चं आवाज ऐकू येतो. कुहू S कुहू .कुहू S कुहू ईत्क की गोड ऐकू येत की कांही विचारुचं नका ! कोकीळा चा आवाज सर्वांनी चं ऐकला आहे हे सर्वांना चांगलंचं माहित आहे. आमच्या घरा जवळ झाडावर कोकीळा बसलेली आम्हाला दिसते. लाल डोळा छान बघून तिच्याकडे बघतं राहावं वाटतं. हया दिवसातं पंचम स्वर लावून गातातं व वाद्द वाजवतांना पण पंचम स्वर लावून वाजवतातं. सारंग राग पंचम स्वर व म कोमल स्वर व नी शुध्द नी व कोमल नी लावून चं गातातं व वाद्द पण हेच स्वर लावून वाजवतात.

आरोह – सा रे म प, नी शुध्द सा
अवरोह – सा नी कोमल प, म कोमल रे सा
पकड – रे नी कोमल प नी शुध्द सा रे, नी शुध्द रे सा
गत त्रिताल ८ मात्रा रे मम प नी कोमल प म S रे सा रेरे नी शुध्द सा
अंग – प S पपप नी शुध्द S नी शुध्द सा रे मम रेम रे S रे सा दोन वेळा घेणे. रे S रेरेरे म S म प म प प म नी कोमल प म कोमल रे ३ मात्रे पासून गत
अंतरा – नी शुध्द सासा नी शुध्द रे सा नी कोमल प म प प म नी कोमल प म कोमल रे नंतर ३ मात्रे पासून गत

सारंग राग मध्ये ताना तोडे विलंबित गत १६ मात्रेची त्रिताल ८ मात्रेचा व झाला करून सा वर राग थांबवतातं संपवतातं

मी सतार शिकले आहें मी खूप वेळा सारंग राग सतार वर वाजविला आहे.

Asian Koel (Eudynamys scolopacea)   DSCF0744

DSCF0640

सतार

%d bloggers like this: