आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 8, 2011

सप्तश्रुंग देवी व महालक्ष्मी देवी

सप्तश्रुंग वणी ची देवी : खुपचं खूप पूर्वी १९७५ / १९७६ साली मी आमच्या च्यां बरोबर माझे सौ आई वडील भाऊ (बाळं) सौ वाहिनी त्यांचा मुलगा आकाश व माझी बहीण कमलाताई आमची मूलं पुष्कर व प्रणव असे सर्वजण नाशिक ला गेलो तेथे धर्मशाळेतं राहिलो

सकाळी ४ वाजतां ऊठून डोंगर चढण्यास सुरुवातं केली.केवढा मोट्ठा डोंगर.बापरे त्यावेळेला होतां ! मोठमोठे दगड असे.आम्ही सर्वजण डोंगर चढूण सकाळी ७ वाजतां पायरी पाशी आलो

तेथे गुरुजी नां पुरणपोळी चा नैवेद्द सांगुन सर्व आटपून पायऱ्या चढण्यास सुरुवातं केली.व छान मनासारखं सर्वाचं चं सप्तश्रुंग वणी देवी चं चांगलं चं दर्शन झालं आमचं सर्वाचं आज ही ती आठवण मनातं आहे. भरते. नंतर नैवेद्द प्रसाद खाऊण परत डोंगर ऊतर ण्यास सुरुवातं केली.व ७ वाजतां नाशिक ला आलो. नंतर मुंबईत आलो. मी व आमची मूले पुणे कोल्हापूर असं घरी आलो.

कोल्हापूर महालक्ष्मी : कोल्हापूर देवी दर्शन नवरात्रात आलो होतो तेंव्हा तिसरी माळ चालू होती. नवरात्रातं मी दसरा पर्यंत बरेच वर्ष महालक्ष्मी देवी दर्शन केलं आहे. वास्तु पण नवरत्रातं झाली आहे. ह्यांचं वसुधालय पुस्तक नवरात्रात चं छापून आलं आहे.

Goddess Saptashrungi Devi of Vani near Nasik city Maharashta     mahalaxmidevi

सप्तश्रुंग देवी                                             महालक्ष्मी देवी

%d bloggers like this: