आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 11, 2011

दादरा ६ मात्रा

ताल – दादरा

६ मात्रा

               +
               १   २    ३  /  ४   ५    ६
बोल –> धा धीं ना / धा ती ना

रिषभ – प्रिया

– धून – दादरा ६ मात्रा

ध S ध प ध२ ३ प S प म ग२ ३
सा ग S ग म ध S प म२ ३. म ग रे सा नी
— सा ग s ग म ध S प S म २ ३ , ४ ५ ६ – || धृ ||

या रागात म ध व नी हे स्वर कोमल लागतात बाकीचे शुध्द लागतात.

वादी स्वर ध संवादी स्वर रे

निसा निसा धनी धनी पध पध मप मप गम गम रेग रेग – धृ || साग S ग
निसा धनी पध मप रेग सारेसा सारेसा सारेसा – धृ || सा ग S ग

‘रे’ तार सप्तकातला वाजवून नि रे सा ला थांबले आहे.

मी हा राग भाद्रपद गणपती च्या दिवसात दुपारी ४ वाजतां वाजविल्यामुळे उन्हं दिसते.

सराचं अक्षर      DSCF0309

सराचं अक्षर                                             दादरा

%d bloggers like this: