आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 13, 2011

स्वंयपाकाची भांडी

स्वंयपाकाची भांडी : खूप चं खूपं पूर्वी मातीच्या भांड्यामध्ये अन्न शिजवीतं असतं. आताही किकर संक्रांतला बोळक्यामध्ये मुग तांदुळाची खिचडी करतातं दूध ऊतू जाऊ देतातं.

नंतर लोखंडी भांडी निघाली तवा कढई विळी ऊलथन अशी लोखंडी भांडी वापरतं असतं लोखंडी भांड्यातं आयर्न असतं त्यामुळे अजूनही कित्त्येकजण फोडणी करता छोटी कढई बुटकलं घरी वापरतातं कांही दिवसांनीं पीतळ तांब यांची भांडी आली पीतळी भांडी वापरतांना नंतर कलही करु लागले. मिसळणाचा डबा वापरतं असतं.

नंतर स्टेनलेसष्टीलची भांडी आली पाणी पिण्याकरता ष्टीलचे पीप वापरु लागले जेवणासाठी ताट वाट्या फुलपात्र वापरु लागले. स्वंयपाकासाठी निर्लेपची भांडी आली पाणी पिण्या करता काचेचे ग्लास आले.

स्टेनलेसष्टील च्या कुकरला तांब लावलेल व स्वंयपाक दूध तापविण्या करता तांब लावलेली स्टेनलेसष्टीलची भांडी मिळतातं. निर्लेपची भांडी वापरतांना लाकडी डाव झाऱ्या ऊलथन व निर्लेपची चं अशी डाव ऊलथन पण मिळतातं. अल्युमिनियम ची पण भांडी स्वंयपाकातं वापरत कुकर पण मिळत असतं.

आता स्टेनलेसष्टील ची कुकर चांगली मिळतातं. चांदी ची भांडी दूध पाणी पिण्या करतां वापरतातं.

तळाच तांब स्टेनलेस स्टील

निर्लेपची भांडी

%d bloggers like this: