आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 16, 2011

‘चकवा’

ह्यांच्याच ‘तुळसपाणी’ पुस्तक मधील ह्यांचीच ही कविता आहे.

चकवा

थांब थोडा
महिरप
अधराची
मुरडू दे

गुंतताना
केसांतली
चाफेकळी
धुमसू दे

थांब थोडा
निजअर्थी
डोळ्यांतली
उतरु दे

येई आता
चंद्रकांता
चंद्रगात्री
पसरू दे

तुळस

%d bloggers like this: