आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 19, 2011

फाल्गुन (होळी) पौर्णिमा

शालिवाहन शक १९३२ विकृतिनाम संवत्सर फाल्गुन पोर्णिमा मार्च १९ .३ २०११ ला आहे.

शेणानं सावरुन गोवऱ्या एकावर एक रचून एरंडा चं झाडं लावतातं .फुगे लावून सजवतातं रांगोळी काढतात. पूजा करतातं होळी लावून त्यातं पूरण पोळी देतातं घालतात. कोणी कोणी सकाळी पण घरापुढे होळी नैवद्द करतातं होळीतं घालतातं. सुर्यास्ता च्या वेळी कोणी होळी करतातं. सार्वजनीक होळी मध्ये मी नेहमी पूरण पोळी नैवद्द ला नेता असते. व होळी तं पूरण पोळी घालते.

शालिवाहन शक पोर्णिमा शेवट ची पोर्णिमा व वर्षातली पण शेवट ली पोर्णिमा असते.

पुरण पोळी

पुरण पोळी

%d bloggers like this: