आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 23, 2011

उत्तेजनार्थ प्रशस्तिपत्र

मी ०८.०३.२०११ ह्या तारखेला ‘वसुधालय… माझे साहस! (वसुधा चिवटे)’ हा लेख पाठविला आहे.

दिनांक १० मार्च, २०११ शेवटची तारीख होती. २० सभासदांचे लेख आले.

मराठी कॉर्नर स्पर्धेचा निकाल २०.०३.२०११ रोजी निकाल जाहीर झाला आहे. मी ‘वसुधालय… माझे साहस! (वसुधा चिवटे)’ ह्यात मला उत्तेजनार्थ प्रशस्तिपत्र मिळाले आहे. मला खूप आनंद व छान वाटत आहे उत्तेजनार्थ प्रशास्तिपत्र बद्दल !

ते आपण सर्वांनी आवश्य उत्तेजनार्थ प्रशास्तिपत्र पाहावे. धंयवाद ! धन्यवाद !

vasudha[1]

वसुधा चिवटे

%d bloggers like this: