आपले स्वागत आहे!

सागरगोटे

तुळसपाणी त्यांच्या चं पुस्तक मधील ही कविता आहे.

सागरगोटे

सागरगोटे
लहानपण छोटे
परीच्या स्वप्नाला सागरगोटे

सागरगोटे
उंचावूण झेल
सातरबाई खेळ सागरगोटे

सागरगोटे
खेळ हंडी हरु
तरी गोळा करु सागरगोटे

सागरगोटे
पाचच बोटे
षड्जाची तार सागरगोटे

सागरगोटे
जिणे अधांतर
कसे मध्यंतर सागरगोटे

DSCF1308

Comments on: "सागरगोटे" (1)

  1. सुंदर काव्य. मराठी मोकळेपणा भावतो. सागरगोटे — ते जग वेगळेच होते. हल्ली कॉम्पुटर खेळ आहेत, पण त्यात घरगुतीपणा वाटत नाही

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: