आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 28, 2011

मराठी व इंग्रजी वार

मराठी व इंग्रजी वार : मराठी :१ रविवार २ सोमवार ३ मंगळवार ४ बुधवार ५ गुरुवार ६ शुक्रवार ७ शनिवार असे ७ सात वार आहेत.

इंग्रजी : 1SUNDAY 2MONDAY 3 THUDAY 4 WEDNESDAY 5 THURSDAY 6 FRIDAY 7 SATURDAY असे इंग्रजी वार आहेत.

१ रविवार सूर्या चा वार २ सोमवार महादेवाचा वार ३ मंगळवार देवीचा अंबाबाई वार ४ बुधवार बुधब्राहस्पती चा वार ५ गुरुवार दत्ताचा वार ६ शुक्रवार देवी अंबाबाई चा वार ७ शनिवार हनुमानाचा वार असे सात ७ वार आहेत त्या त्या दिवशी त्या त्या देवाची आराधना करतातं. आठवडा चे दिवस ७ मराठी व इंग्रजी लिहिले आहेत.

कोणत्या वारी कोणत्या देवाची पूजा करतातं हे पण लिहिले आहे. सकाळ व संध्याकाळ देवापाशी तेल किंवा तुप याचां दिवा लावतातं व मंत्र आरती नमस्कार हे सर्व एका ठिकाणी बसून करतातं. त्यामुळे देवाला घराला वास्तुला आजुबाजुच्या परिसराला आपोआप त्या दिवा चा व आपण केलेली मनोभावे केलेली पूजा याचा आपल्याला व ईतर ठिकाणी त्याचा नक्कीचं उपवोग होत असणार.

DSCF1467

दिवा

%d bloggers like this: