आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 30, 2011

विज

अर्थ अवर मध्ये मी लाईट नासतांना विज कपात असे ते छान वापरतं असतं लिहिले आहे. पण आता ऊलट लाईट जातचं नाहीतं. ही पण सवय लागते.

जसे असेल तसे राहण्याची सवय माणसांना असते. हे नक्कीचं.

आता केंव्हाही संगणक लावून लिखाण करता येते.कांही INBOX मध्ये लिखाण आले का! बघता येते. पंखे पण भरपूर वेळा लावता येतातं. T .V . वरील चालू कार्यक्रम सलग पाहता येतातं मिक्सर पण वापरायला मीळतो व्यवस्तितं. असे भरपूर फायदे मीळतत हे नक्कीचं !

DSCF1071  DSCF1072

%d bloggers like this: