आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 8, 2011

राजाराम कॉलेज

राजाराम कॉलेज : कोल्हापूर संस्थानच्या शाहू महाराजांनी १८८३ मध्ये म्हणजे स्थापना केली. शाहू महाराजांसारखे द्रष्ट्रा राजा त्यांनी संस्थानच्या प्रजेची आर्थिक प्रगती आणि मानसिक उन्नती व्हावयाची असेल तर ती फक्त शिक्षणातून होऊ शकते.म्हणून त्यांनी नानापरीने प्रजेला उच्च शिक्षण देण्यासाठी उत्तेजन दिले.आर्थिक मदत केली. शिक्षणासाठी हवा तेवढा आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला.प्रजेला गुनात्तेवर आधारित शिक्षण द्दायचं होतं.

त्यासाठी त्यांनी गुनवाण प्राध्यापकांचा भारतभर शोध घेतला.आख्या देशात जे निष्णात प्राध्यापक होते त्यांना महाराजांनी सन्मानानं आमंत्रेत केलं प्रांत, जात पात धर्म यांचा विचार त्यांनी केला नाही. प्राध्यापकांसाठी त्याच्या पात्रतेप्रमाणे पगार दिले.

आता नवीन राजाराम कॉलेज शिवाजी विद्दापीठ येथे निघाले आहे. नवीन राजाराम कॉलेज येथे आमची मूले शिकली आहेत.

DSCF1688  Rajaram College

%d bloggers like this: