आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 10, 2011

घर –

” ….. बीज पेरणे आणि अंकुराने फूल धारण करणे ही मनाला जितकी प्रसन्न करणारी गोष्ट आहे तसाचं नव्या घराच …… चारी दिशा एकत्र करणे म्हणजे घर.
चारी दिशातला आनंद , उल्हास आणि आशा आकांक्षा एकत्र आणणाऱ्या भिंती म्हणजे घर –
घरावर सूर्यप्रकाशाची सांवली आणि चंद्रप्रकाशाचे ‘उन्ह ‘ असते. घरात माणसे आनन्दाने राहतात,
घराभोवतीने कळ्यांची फुले होतात.मोगरी,चमेली चाफा यांना तर दर दिवशी नवनवीन स्वप्ने पडत असतात.
घरांत एक ‘अबोली’ स्वामिनी असते तशी घराबाहेर परासाशी कर्दळी अबोली असते …

चराचराचे मानवाशी आणि मानवाचें अनन्ताशी नाते जोडणारा दुवा म्हणजे घर ….. ”

श्रीकांत चिवटे
२६. १२. ६८

माझ्या सौ नणंद नंदुताई यांच्या वास्तू साठी हे लिखाण ह्यांनी केले आहे.
कोणाचाही वास्तूला सहज शोभून दिसणार आहे.

DSCF1690  DSCF1683

%d bloggers like this: