आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 14, 2011

मराठी स्पेलींग

मी संगणक शिकायला सुरुवात केली पुस्तक मधील पण लिखाण निट येत नसतं.नव्हतं. एक एक शब्द मी ओळीत लिहायला शिकले.
उदा :सतार सतार सतार सतार सतार
जासवंद जासवंद जासवंद जासवंद जासवंद
तुळस तुळस तुळस तुळस तुळस
दुर्वा दुर्वा दुर्वा दुर्वा दुर्वा
फोन फोन फोन फोन फोन
मराठी पुस्तक पाहून शब्द स्पेलींग करायला शिकले. श्र्लोक लिहिले. आता मला सर्व चांगल मराठी स्पेलींग करता येतात यावयाला लागले आहेत. त्यामुळे माझ लिखान पटकन लवकर तयार होत आहे. लिखान करण्यास ही चांगल वाटत आहे. मी आधी इंग्रजी पुस्तक संगणक मध्ये लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. नंतर शब्द तयार करुन हळुहळू मराठी करायला शिकले आहे. आता मला पूर्ण मराठी संगणक मध्ये लिहिता येईल अशी खात्री वाटली ! नंतर मी ब्लॉग लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. आता माझे ब्लॉग २२७ झाले आहेत .मला खूप हलकं समाधान मस्त वाटतं आहे हे नक्कीचं.

DSCF1699

मी स्वतः वाचन व लिखाण केल्याच मला स्वतःला छान व चांगलं वाटत आहे.

%d bloggers like this: