आपले स्वागत आहे!

टाईपराईटर

पूर्वी टाईपराईटर असायाचे मराठी / ईंग्रजी कागद मशीन मध्ये घातलेला दिसत असे ओळ येण्याकरता हाताने मशीन चा दांडा सरकवावयालागत असे परत ओळ लिहून झाल्यावर परत तस करुन कागद मध्ये लिखान होत असे. मी मराठी टाईप केकेले आहे.मला आजही टाईपरायटर आठोवतो ! आवाज पण कागदावर टाईप येत असतं दांडा हलवतांना पण आवाज येत असे.मी काय लिहिले हे मला समजत असे. आता टाईपराईटर मशीन दिसतचं नाही.

पूर्वी फोन काळे गोल बोट गोल मध्ये घालून फोन लावत असे. आता ते फोन पण दिसत नाहीत. संगणक मोबाईल फोन फोन बोलन टाईप करतात.स.म एस पाठवतात गाडी एस .टी. कोठेही बोलू शकतात. परदेशात पण बोलु शकतात. संगणक मध्ये झटपट लिहुन बोलता येते. आता संगणक पेक्षा नवीन संगणक आले आहेत. सुधारणा जरुर व्हावयाला पाहिजे !

पण जुने टाईपराईटर फोन संगणक जुने जपून ठेवने आवश्यक आहे. नवीन पीढीला टाईपराईटर जुने फोन संगणक माहिती व पाहण्यास नक्कीचं आवडणार ! मुझियम ठेवलेले असणार !नक्कीचं !

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: