आपले स्वागत आहे!

Archive for जुलै 24, 2011

तुळस

आषाढ महिना चालू आहे. विठोबा विठ्ठल याला तुळस आवडते.आषाढ एकादशी ला विठ्ठल याला तुळशी चा हार घालतात.
तसेच पंढरपूर येथे विठोबा च्या विठ्ठल याच्या दर्शन याला वारी दिंडी बरोबर जातांना बायका पाटावर तुळशी वृंदावन नेतात.
हवा शुध्ध राहण्याकरता व तुळस ऑक्सीजन सोडते त्याचा ऊपयोग वारी दिंडी बरोबर ऊपयोग होतो.
तुळस विठ्ठल व कृष्ण यांना आवडते. आता श्रावण एईल! कृष्णजन्म एईल! एरवी पण अंगणातं कुंडीत तुळस लावतातं.

मी आमच्या घरात कुंडीत तुळस लावलेली आहे. कांही जुनी व नवीन लावलेली आहे.

DSCF0827  DSCF0825

तुळस  DSCF1827

%d bloggers like this: