आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 3, 2011

बुध बृहस्पती

श्रावण महिनात दर बुधवारीं आणि बृहस्पतीवारी पूजा करावी.
संपत्ती धान्य याची मनोभावे पूजा करावी. जेवायला ब्राह्मणसांगावा. दोन बाहुल्या काढाव्यात.
अतिथीं चा सत्कार करावा. हेतू पूर्ण होतातं.
बुध-बर्हस्पतीं कृपा करतात.
ही साठां उत्तरांची कहाणी पांचां उत्तरी सुफ़ळ संपूर्ण.

DSCF1848  बुध बृहस्पति

DSCF1862

%d bloggers like this: