आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 12, 2011

धबधबे

धबधबे : भारतात कोर्टालम् धबधबा. ‘मेन पॉल्स’, चीत्रारुवी फॉल्स आहेत .’सरल’ अर्थ ‘तुषारांचं धुकं ‘किंवा ‘ढग’ असा होतो.

पापनाशानम् दोन धबधबे ‘पोथिगाई व थामिरापानी’ कुंबारुत्ती ‘थिरुपारप्पू याचा अर्थ ‘पावित्र्य संगम असलेला कोदायूर गोकाक चा भबभबा कर्नाटक बेळगाव येथे आहे.

कुंतला आंध्र प्रदेशात आहे.नांदेड येथे सहस्रकुंड धबधबा आहे. हे सर्व वेगवेळ्या ठिकाण चे धबधबे आहेत.

Jog Falls  sahastrakund falls

जोग (गिरसप्पा) फॉल्स                        सहस्रकुंड धबधबा

जोग (गिरीसप्पा) फॉल्स, होनोनाक्कल धबधबा, अॅबी धबधबा, अतिरमपल्ली व वाझाचाल धबधबा, तालैयार धबधबा, मिनमुट्टी धबधबा, सावदाव धबधबा, अंब्रेला धबधबा

%d bloggers like this: