आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 23, 2011

जोतीबा

आमच्या घरी पाहुणे आले असताना आम्ही व आमचे पाहुणे यांच्या बरोबर जोतीबा पन्हाळा टेंबलाबाई शालिनी पॅलेस व सिद्धगिरी व येथील सिमेंट चे संग्रहालय पाहीले आहे. त्यातील काहीं छायाचित्र लावली आहेत. ती आपणास पाहण्यास छानच वाटेल !

DSC00004  DSC00005DSC00001  DSC00003 

DSC00008  DSC00018DSC00009  DSC00014  DSC00015  DSC00016

DSC00028  DSC00020  DSC00025  DSC00021

Kumbhaar  Village paanvataha

%d bloggers like this: