आपले स्वागत आहे!

बाजीप्रभू बुरुज

बाजीप्रभू बुरुज : सज्जाकोटीच्या उत्तर दिशेला गेलेल्या टोकावर बलदंड बुरुज आहे. या बुरुजावरुन पन्हाळगडाच्या उत्तरेकडे प्रचंड मोठ्या प्रदेशावर नजर ठेवली की त्याला बाजिप्रभु म्हणून संभोधण्यात येते. हा बुरुज अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. ब जु कडे आसनाऱ्या वाघ दरवाजाच्या प्रमुख संरक्षक बुरुजापैकी एक आहे. बुरुजाच्या समोर अनेक बुरुज आहेत.

या बुरुजाजवळ अनोखा तटबंदीत एकअनोखा पूल आहे. या पुलाच्या कमानीतून पावसाळी पाणी जाण्यासाठी वाट आहे.

अशा प्रकारचा पूल तटबंदी पूल विशालगडा च्या पातालादारीत असणाऱ्या तटबंदी ला आहे.

Comments on: "बाजीप्रभू बुरुज" (1)

  1. याची छाया चित्रे मिळाली तर मजकूर जास्त स्पष्ट होईल

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: