आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 5, 2011

नवरात्र व कडकणी

नवरात्र व कडकणी : पाण्यात साखर भिजत ठेवावी साखर साखर पाण्यात विरघळ ली की नंतर मोहन गारच पाण्यात तेल घालावे. त्या पाण्यात रवा मैदा भिजेल सैल सर भिजावा.

२. दोन तासा नंतर छान घट्ट भिजला रवा मैदा भिजल्यावर पुरी सारखे लाटुन त्याला कडकणी
साच्याने आकार देऊन तुपात तळावे तळावं कडकणी साचा नसल्यास गोल पुरी करावी व करंजी च्या चमचा साचा घेऊन आकार देतातं.

कडकणी नेहमी करंजी चा आकाराचीच असते म्हणुन तिला नवरात्रात कडकणी नवरात्रातील कडकणी म्हणतात.

कडक असते खूप दिवस राहते टिकते.

DSCF1984

सार्थ महालक्ष्मी स्तोत्रम्

सार्थ
|| महालक्ष्मी स्तोत्रम् ||
श्रीगणेशाय नम: |

रक्ष त्वं देवदेवेशी देवदेस्य वल्लभे |
दारिद्र्यात्त्राहि मां लक्ष्मी कृपां कुरु ममोपरि ||६||

नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्त्रैलोक्यपावनि |
ब्रह्मादयो नमंति त्वां जगदानंददायिनि ||७||

विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगध्दिते |
आर्तिहन्त्री नमस्तुभ्यं समृध्दीं कुरु मे सदा ||८||

अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नम: |
चंचलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नम: ||९||

नम: प्रद्दुम्नजननि मातस्तुभ्यं नमो नम: |
परिपालय भो मातर्मां तुभ्यं शरणागतम् ||१०||

शरण्ये त्वां प्रपन्नो S स्मि कमले कमलाये |
त्राहि त्राहि महालक्ष्मी परित्राणपरायणे ||११||

अर्थ – देवाम्चा देव अर्थात विष्णूच्या प्रयतमे आणि स्वामिनी हे
लक्ष्मी, मला दारिद्र्यातून तारुन ने आणि माझ्यावर कृपा कर.||६||

हे तिन्ही लोकांच्या माते, तुला नमस्कार. तिन्ही लोक पावन पावन करणाऱ्या
तुला नमस्कार. जगताला आनंद देणाऱ्या तुला ब्रह्मदेवा पासून सर्वच नमन करतात.||७||

विष्णू च्या प्रिये, तुला नमस्कार. हे जगाच्या कल्याण रुपिणी, तुला नमस्कार. संकटांचा
नायनाट करणाऱ्या तुला नमस्कार. तू माझी सदैव भराभराट कर. ||८||

कमळात राहणाऱ्या तुला नमस्कार. हे चपले, तुला पुन्हा पुन्हा नमस्कार.
हे चंचले, तुला नमस्कार आणि हे ललिते, तुला नमस्कार ! नमस्कार ! ||९||

हे प्रद्दुम्नाच्या माते, तुला नमस्कार. हे माउली, तुला वारंवार नमस्कार.
आई , मी तुला शरण आलो आहे; तू माझा सांभाळ कर. ||१०||

कमळात राहणाऱ्या व शरण जाण्यास योग्य अशा कमले मी तुला शरण
आलो आहे. तेव्हा रक्षण करण्यास तत्पर असणाऱ्या महालक्ष्मी तू
माझे रक्षण कर ! रक्षण कर ! ||११||

%d bloggers like this: