आपले स्वागत आहे!

पणती !

दिवाळी व पणत्या (पणती): पणत्या अनेक प्रकारच्या मिळतात . चीनी माती च्या असतात .

टेराकोटा यापासून तयार केल्या जातात. त्यांना हंस कासव कमळ गुलाब जास्वम्द फुलांच्या

आकाराच्या पणत्या मिळतात .कांही पणत्या मणी आरसे लावलेल्या पणत्या मिळतात .

लाल माती च्या पणत्या दिवा सारखा व दीपमाळ सारख्या मिलतात.

शक्यतोवर लाल मातीचा पणत्या भारतीय असल्यामुळे समाधान वाटत असतं

DSCF2043     DSCF0639

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: