आपले स्वागत आहे!

पारकर शाई

                                                    ॐ
पारकर शाई : १९६४ १९६५ साली पारकर शाई आह्मी घरातील सर्वजन पारकर शाई वापरत असतं .
मागच्या आठवड्यात आमच्या घरी पारकर शाई व पारकर पेन आणले आहे.क्येमल शाई वापरत होतो.
मला पारकर शाई ची बाटली चौकोनी लांबूळकी छान वाटते क्येमल ची बाटली गोल गेंडेदार असते ती शाईची
बाटली पण चांगली वाटते.
मी पारकर काळी शाई ने श्र्लोक लिहिले आहेत ते पाहण्यास व पारकर शाई च लिखान व श्र्लोक जपून ठेवण्यास
आवडत म्हणून मी पारकर शाईच लिखान व श्र्लोक मी लिहून जपून ठेवत आहे.

DSCF2082

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: