आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 1, 2011

कै. बा. भ. बोरकर

आज ३० नोवेंबर ! कविवर्य कै. बा भ. बोरकर यांचा आज १०१वा जन्मदिन. त्यानिमित्त त्यांच्या एका काव्याने झालेले परमेश्वराचे आणि त्यांचे स्मरण !

लोण ——-

पाणी दांड्याने हाणीता त्याची उरे काय खूण
वार झेलूनही तसे माझे अच्छोदक मन
तुझ्या स्मरणासरशी फुटे आंत निळा झरा
तोच आपोआप होतो डंखा विखारा उतारा
आधी व्याधी उपाधीची त्यांत निरसती सले
संसाराच्या पाशातही चित्त मोकळे मोकळे
तुझ्या ठायी जीवा थारा धीर आधार आसरा
संसार हा मिटे फुले जसा मोराचा पिसारा
लय लाभल्याने तुझी त्रितापांचे तपत्रय
तुझ्या अखंड सांगाते झालो निश्चिंत निर्भय
तुझ्या माझ्या आट्यापाट्या आनंदाच्या क्रीडेसाठी
माझ्या धावा पोंचवाया तुझे लोण तुझ्याहाती

—— कै. बा. भ. बोरकर

सर्वांत मोठे खगोल !


सर्वांत मोठे खगोल !

सूर्य : हा आपल्या सौरमालिकेतील तारा.त्याचा भोवती सर्व ग्रह प्रदक्षिणा घालत असतात. त्याचापासून च आपल्याला प्रकाश आणि उष्णता मळते.आपल्या सौरमालिकेत अर्थातच सर्वांत मोठा खगोल सूर्य हाच आहे. त्याचा व्यास १३ लाख,९२ हजार, १४० किलोमीटर इतका आहे.

गुरु : आपल्या ग्रहमालिकेतील हा सर्वांत मोठा ग्रह वायूचा एक मोठा गोळा असलेला गुरुचे चंद्र ही अनेक आहेत. गुरुचा व्यास १ लाख, ४२ हजार, ९८४ किलोमीटर इतका आहे.

शनी : आकाराच्या बाबतीत सर्व ग्रहां मध्ये याचा दुसरा क्रमांक लागतो. शनीच्या भोवती असणाऱ्या कडीमुळे तो वैशिष्ट पूर्ण दिसतो.शनीला ही साठ पेक्षा अधिक चंद्र आहेत शनिचा व्यास १ लाख, २० हजार ५३६ किलोमीटर इतका आहे.

युरेनस : सूर्या पासून हा अंतराचा बाबतीत सातवा ग्रह आहे.आकाराच्या बाबतीत तो चौथ्या क्रमांकावर आहे.एका ग्रीक देवतेचे नाव या ग्रहाला देण्यात आले आहे.त्याचा व्यास ५१ हजार ११८ किलोमीटर इतका आहे.

नेपच्यून : अंतराच्या बाबतीत हा सूर्या पासून आठवा क्रमांकाचा ग्रह आहे.ग्रीक समुद्र देवतेचे नाव त्याला देण्यात आले आहे. त्याचा व्यास ४९,५२८ किलोमीटर इतका आहे.२३ सप्टेंबर १८४६ रोजी त्याचा शोध लागला.

%d bloggers like this: