आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 6, 2011

कापूस

कापूस : कापसाचे झाड असते. शेतकरी सरकी बी तयार करून बाग तयार करुण मळे तयार करतात. झाडां ना सरकी सगट गेंडे येतात. कापूस येतो.

कापूस याचा ऊपयोग देवाला फुल वात तेल वात तुळसी च्या काडीला कापूस गुंडाळून काकड आरतीला कापूस काकड आरतीला ऊपायोग करतात. देवाला पूजेच्या वेळी वाहतांना गेज ला हळद व कुंकू लावून गेज देवाला वाहतात.

सुती कापड तयार करतात. दी उशी कापसा पासून तयार करतात. सूत काढतात.दवाखाना मध्ये मलम (जखम) पट्टीला कापूस वापरतात. कापूस घरोघरी असतो.

DSCF2130

कापूस याची पुजेची तयारी

%d bloggers like this: