आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 8, 2011

ऊस

                                                      ॐ

ऊस : ऊसा पासून साखर गुळ काकवी तयार करतात.ऊसाचे करवे करून खातात.ऊस दाताने सोलून खातात.

ऊसाचा रस पितात.ऊसाचा रस काढून आटवून ढेप ढेपी चा आकार देऊन गुळ तयार करतात.मी ऊसाचा रस गरम करताना गुऱ्हाळ पाहिले आहे.मोठ्या कढईत गोल चुली लाकडाचा पेटलेला शेक पाहिला आहे.

बाजारात गुळाचा ढेपी मिळतात.सक्रांत सणाला छोट्या ढेप वाण म्हणून देतात.तसेच साखर पण वाण देतात.लुटतात.

तुळसी च्या लग्नाला ऊस उभा करून तुळसी चे लग्न करतात. घरोघरी साखर व गुळ असतो ऊसामुळे साखर व गुळ याला फार महत्व आहे.

sugar cane plantation

%d bloggers like this: