आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 13, 2011

भूकंप

भूकंप : पृथ्वी च्या बाह्य आवरणात अनेक प्लेटस् असतात.त्यापैकी जगभरातील बारा प्लेटस् महत्वा च्या आहेत. या बारा प्लेटस् एकामेकांवर, एकामेकांच्या खाली किंवा एकामेकां च्या बाजूने सरकत असतात. या सरकण्यामुळेच पृथ्वी च्या बाह्य आवरणाचा आकार सतत बदलत असतो. या हालचाली मुळे प्रस्तरांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर ताण आणि ऊर्जा साठू लागते. हा ताण असह्य झाला की प्रतरांचे थर तडकतात आणि ऊर्जा कंपनाच्या रूपाने बाहेर पडते.यालाच ‘भूकंप’असे म्हणतात.

भूगार्भाच्या आत ज्या ठिकाणी भूकंपाची सुरुवात होते त्याला ‘फोकस किंवा भूकंपाचा केंद्रबिंदू असे म्हणतात. हा केद्रबिंदू भुगर्भाच्या आत पृष्ठभाग ‘एपिसंटर’ म्हणून ओळखला जातो.

पृथ्वी च्या गर्भात होणाऱ्या कंपांना ‘सर्फेस वेव्हज्’ असे म्हणतात. निरनराळ्या क्षमतेचे हजारो भूकंप पृथ्वीवर होत असतात.

DSCF2141

भारतात टेक्टॉनिक (Tectonic Earthquakes) प्रकारचे भूकंप होतात.

Earthquake fault types असतात.

%d bloggers like this: