आपले स्वागत आहे!

चांगल वाटतं.!

घंटा : देवळातील किंवा घरातील देवातील घंटा वाजविली की आवाज चांगला ऐकु येतो ऐकावा वाटतो.! चांगल वाटतं.!
चांगला घंटा चा आवाज ऐकायला चांगल वाटतं ऐकायला छान वाटतं घंटा चा आवाज ऐकायला चांगल वाटतं .!
तबला : तबला याचे बोल ऐकायला चांगल वाटतं.छान वाटतं तबला याचे बोल ऐकायल चांगल वाटत.!
हर्मोनियाम: पेटी चे सुर ऐकायला चांगल वाटतं पेटी चे सुर ऐकायला छान वाटतं हारमोनियम चे सुर ऐकायला चांगल वाटतं .!
तंबोरा : तंबोरा लावतांना आलाप ऐकाताना चांगल वाटतं तंबोरा व गाण ऐकतांना चांगल वाटतं गाण ऐकतांना छान वाटतं चांगल वाटतं.!
तंबोरा व गाण ऐकतांना चांगल वाटतं.!
वीणा: वीणा ऐकतांना चांगल वाटतं वीणा ऐकतांना छान वाटतं वीणा ऐकताना
चांगल वाटतं !

DSCF1837  harmonium

DSCF2161

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: