आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 18, 2011

काचेच्या गोट्या

काचेच्या गोट्या : शाळेतुन मूल घरी आली की स्वच्छ होऊन खाऊन खेळायला जातात.गोट्या
चार पाच घेतात .मातीतगोल छोटासा खड्डा करतात त्याला गल म्हणतात . आंगठा चाफेकळी व मधल बोट यांनी एक गोटी
जमिनीवर ठेवतात व दोन्ही हाताने दोन गोट्या चाफेकळी व मधल बोट ह्यात ठेवून जमिनीवरील गोटी
वर मारून गोल खड्यात गल मध्ये घालण्याचा प्रयत्न करतात. व एक गोटी गल मध्ये गेल्यावर एक सही झाल असे
म्हणतात. असे गोटी घालून गल मध्ये गोटी घालून सही झाले की पाहण्यास चांगल वाटत. मी हा गोटीचा गल मध्ये
गोटी गेल्याचा व शही झाली हे पुष्कळ वेळा खेळ पाहिला आहे.गोटीचा सही चा खेळ पाहण्यास चांगल वाटत.!

गोटी उजव्या चाफेकळी व मधल बोट ह्यामध्ये गोटी ठेवतात आंगठा
व करंगळी व मरंगळी तिन्ही बोट एकत्र करतात.व डाव्याहाताचे मधल बोट
चाफेकळी व आंगठा उजव्या गोटी ठेवली त्याबोटाना ढकलून जमिनीच्या गोटीला
मारून गल मध्ये नेतात व सही करतात.ही सही झाली की चांगल वाटत.!

DSCF2162  DSCF2156

DSCF0448

मी काचेच्या गोट्या ची प्लास्टिक च्या वायरची विणून मी द्राक्ष केली आहेत.

%d bloggers like this: