आपले स्वागत आहे!

काचेच्या गोट्या

काचेच्या गोट्या : शाळेतुन मूल घरी आली की स्वच्छ होऊन खाऊन खेळायला जातात.गोट्या
चार पाच घेतात .मातीतगोल छोटासा खड्डा करतात त्याला गल म्हणतात . आंगठा चाफेकळी व मधल बोट यांनी एक गोटी
जमिनीवर ठेवतात व दोन्ही हाताने दोन गोट्या चाफेकळी व मधल बोट ह्यात ठेवून जमिनीवरील गोटी
वर मारून गोल खड्यात गल मध्ये घालण्याचा प्रयत्न करतात. व एक गोटी गल मध्ये गेल्यावर एक सही झाल असे
म्हणतात. असे गोटी घालून गल मध्ये गोटी घालून सही झाले की पाहण्यास चांगल वाटत. मी हा गोटीचा गल मध्ये
गोटी गेल्याचा व शही झाली हे पुष्कळ वेळा खेळ पाहिला आहे.गोटीचा सही चा खेळ पाहण्यास चांगल वाटत.!

गोटी उजव्या चाफेकळी व मधल बोट ह्यामध्ये गोटी ठेवतात आंगठा
व करंगळी व मरंगळी तिन्ही बोट एकत्र करतात.व डाव्याहाताचे मधल बोट
चाफेकळी व आंगठा उजव्या गोटी ठेवली त्याबोटाना ढकलून जमिनीच्या गोटीला
मारून गल मध्ये नेतात व सही करतात.ही सही झाली की चांगल वाटत.!

DSCF2162  DSCF2156

DSCF0448

मी काचेच्या गोट्या ची प्लास्टिक च्या वायरची विणून मी द्राक्ष केली आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: