आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 23, 2011

पाट

पाट: टेबल खुर्ची वर जेवण किंवा काही खाण्यास पाट यावर बसून खायला चांगल वाटत
पाटावर मांडी घालून आरामात बसता येते पाटावर बसून तेल लावता येते..पूजा करतांना पाट यावर बसून चांगली पूजा करता येते.
पाटावर बसून ओवाळता येते. पाटावर बसून मंत्र जप करता येतो.पाटावर बसून खालील बसणारी कामे करता येतात.पाटावर सर्व काम करतांना चांगल वाटत .!

DSCF2158

%d bloggers like this: