आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 28, 2011

ब्लॉग पोस्ट: ४०३

ब्लॉग पोस्ट: ४०३ : दिनांक तारीख २८ डिसेंबर (१२) २०११ तारीख ला माझा ब्लॉग पोस्ट चारशे तीन ४०३ होत आहे. वर्तमान पत्र मासिक वाचन पंचाग मधील सण स्वत: कांही
माहिती असलेले असलेल सर्व मिळून माझ लिखान चालू आहे.आजचा ब्लॉग झाला
उद्या नवीन काय लिहायचा असे सारख मनात विचार असतात.विचार करता करता
कोणता ही विषया वर लिखान सापडते.अरे हा विषय चांगला आहे. व पटकन संगणक
मध्ये लिखान लिहायला लागते. जसा विषय असेल तसा रांगोळी पण काढून तो विषय
तयार करून ब्लॉग तयार करते. वेगवेगळे विषय ब्लॉग मध्ये झाले आहेत. कोणता ब्लॉग चांगला अस सांगता येत नाही. प्रत्येक ब्लॉग च वैशिष्ठ वेगवेगळे आहे. कांही वेळेला शब्द तयार करतांना स्पेलींग कसे तयार करायचे हे पण लक्ष देऊन करावे लागते. कोणी विचारले तर ब्लॉग लक्षात आहे का तर वाचून सांगता येईल. चारचे तीन ब्लॉग पोस्ट आज माझा होत आहे आपण सर्वांनी ईतके ब्लॉग पोस्ट वाचन केले प्रतिक्रिया दिल्या भेटी दिल्या त्या बध्दल धन्यवाद ! धंयवाद !

भेटी २७,०७७

DSCF2192

%d bloggers like this: