आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 30, 2011

आदर

आदर : घर घरात कांही नियम असतात. ते नियम लहान मूला पासून मोठ्या माणसा पर्यंत पाळले जातात. मोठ्या व्यक्ती ला आदराने तुम्हीं (आपण) अशी भाषा वापरून संवाद सुरु करतात. घरात जसे नात असते.

मोठी माणसं बाहेरून किंवा ह्या खोलीतून त्या खोलीत जाताना आदरान बसनं बोलणं असतं. काहीं ठिकाणी आईला पण पाणी ध्या ! घ्या अशी भाषा असते. कांही घरात नंणद च्या मुलांना पण आदरांनी जेवा घ्या काय म्हणताय असे बोलतात. माझ्या मामी मला काय करता कस चाललय असे फोन वर विचारपूस करतात.

मंडईत किंवा ईतर खरेदी करतांना आदराने केवढा ला देता असे विचारले की आदर वाटत असतो दारावरून विक्रेते असतात. त्यांना ओ भाजीवाले पेपरवाले केळीवाले अशी हाकं मारली की आदर वाटत असतो.

ऑफिस मध्ये पण आदराने शिपाई किंवा हाताखाली काम करणारे यांना आदराने असे काम करा सांगावे नियम पाळून आदर ठेवून मान ध्यावा. बोलावे.

परदेशात गेले असल्यास देशाचे नियम पाळून आपली वस्तू किंवा घ्यावयाची वस्तू आदर ठेवून विचारून करावे आपली वस्तू पर्स विसरेल अशे काम करू नये. घरोघरी आदराने वागणं असतं. समाजात.आदराने वागण असतं.

देश परदेश आदरानं वागणं असतं.

आदराने जग चांगलं चालत.

घरोघरी आदराने वागणं असतं.

DSCF2042

%d bloggers like this: