आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 12, 2012

भेट कार्ड

भेट कार्ड : पोष्टा ने नवीन वर्षा ला दिवाली ला संक्रात सणाला भेट कार्ड पाठवित असत.
वाढदिवस परीक्षा शुभेच्छा ला पण भेट कार्ड पाठवित असत.घरातील कोणी पास झाले की भेट कार्ड पाठवित असत.

छोट्या छोट्या पिशवीत हलवा घालून पोष्टा ने हलवा देत असतं. पोष्टा च्या पाकिटात अख्खे तीळ गुळ कुंकू याची पुडी पण पाठवित असत.

आता फोन वर च शुभेच्छा देतात. तीळ गुळ पण फोन वर च सांगतात.

स्वत:रुमाल पेंटीग करून संक्रात सणाला देत असत. विणून पण रुमाल तयार करत असत.हे सर्व जपून ठेवण्यास चांगल वाटत.

घरोघरी असे भेट कार्ड येत असत.

DSCF2202  DSCF2203

%d bloggers like this: