आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 2, 2012

कांदेपोहे

कांदेपोहे : जाडसर पोहे आपल्याला हवे तवढे घ्यावेत.चाळनीत घेऊन चाळून घ्यावेत. पाण्यात धुवून घ्यावेत. पोह्यातील पाणी निथळून टाकावे.कांदा बारीक चिरावा. हिरवी मिरची मध्ये फोडून बारीक चिरावी. पोहे मध्ये हळद मीठ लिंबू पिळून टाकावे. कढई मध्ये तेलाची मोहरीची फोडणी करावी. फोडणी मध्ये चिरलेला कांदा घालून लालसर करावा. कांदा लालसर झाल्यावर पोहे कांदा मध्ये घालून वाफ आणावी परत कांदा पोहे हलवून दुसरी छान वाफ आणावी.

कोणी कोणी पोहे मध्ये शेंगदाणे टाकतात.प्रत्येक याचात शेंगदाने नकोत.

पोहे व कांदा याला वाफ आल्यावर डिश मध्ये काढून सुक खोबर घालावे.लिंबू परत वाटल्यास ठेवावे. कांदे पोहे बरोबर पापड भाजलेला द्यावा.

घरोघरी कांदेपोहे करतात.

DSCF2243

%d bloggers like this: